Giới thiệu

Chúng tôi, những người đang cộng tác với những tập đoàn lớn như FPT, những người có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, thiết kế thông điệp, bài giảng, công nghệ học trực tuyến. Chúng tôi mong muốn đem những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm mà chúng tôi có để có thể giúp bạn thể hiện Bản Thân, Ý Tưởng của cá nhân hay tổ chức, Sự Chuyên Tâm đối với khách hàng qua những sản phẩm thiết kế chuyên nghiệp, độc đáo và khóa học tư duy thiết kê trình chiếu đậm tính thực dụng, sáng tạo tại POWERPOINT.VN
 

Đội ngũ

Với các chuyên ngành khách nhau.

Nhóm của tôi

Khoa Nguyễn

Manarger

Triệu Vũ

Developer

Hà Ngọc Chung

Manager

Văn Thành

FRONT-END DEVELOPER

Hùng Trang

DESIGNER

Dương Lê

WEB DEVELOPER

Nguyên Quốc

COPYRIGHTER

Linh Nguyễn

CO-FOUNDER