Trang chủ

Viết vài dòng giới thiệu với khách hàng về cửa hàng của bạn (các loại sản phẩm bạn bán, thương hiệu cửa hàng, các chương trình chăm sóc khách hàng, v.v...). Bạn cũng có thể thêm hình ảnh và video minh họa để tăng sự chú ý của khách với cửa hàng.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xoá bài viết này tại đây hoặc thêm những bài viết mới trong phần quản lý Trang nội dung

 

Đội ngũ

Với các chuyên ngành khách nhau.

Nhóm của tôi

Khoa Nguyễn

Manarger

Triệu Vũ

Developer

Hà Ngọc Chung

Manager

Văn Thành

FRONT-END DEVELOPER

Hùng Trang

DESIGNER

Dương Lê

WEB DEVELOPER

Nguyên Quốc

COPYRIGHTER

Linh Nguyễn

CO-FOUNDER